Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kalendarium projektu

Cz.1 Projektu  VI 2011 do VI 2012

 •     Podpisanie umowy o dofinansowanie: 30.09.2011 r.
 •     Rozpoczęcie fazy I projektu – Pogłębionej diagnozy problemu: czerwiec 2011r.
  frt
  Seminarium otwarte pt.: ”Przedsiębiorczość środowiska akademickiego w oczach przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego – wnioski i rekomendacje” Prowadzące: Anna Dyl oraz Irmina Rytlewska z Fundacji Rozwoju Talentów z Poznania ; 13.12.2011r.
 •  Przygotowanie oraz opracowanie Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego oraz Podręcznika wdrażania           projektu od I do II.2012r.
 • Przekazanie Strategii wdrażania projektu innowacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego WKP; 1.02.2012r.
 • Prezentacja strategii wdrażania projektu innowacyjnego na posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej w Toruniu; 19.02.2012r.
 • Lekcje próbne z trenerami z przedsiębiorczości; 22 i 23.III.2012r.
 • Uchwała nr 2/2012 Regionalnej Sieci Tematycznej o akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjnego.
 •  Nowelizacja projektu; 26.06.2012r.

Bez tytułu
Cz. II Testowanie Rok 2012

 • Rozpoczęcie fazy testowania: czerwiec 2012r.
 • Pierwsze seminarium Nauka i Biznes pt.: „Ultradźwiękowe techniki bezkontaktowe w badaniach materiałów” oraz „Wykorzystanie techniki wieloprzetwornikowej (Phased Array) oraz TOFD w badaniach połączeń spawanych”. Seminarium odbyło się we współpracy z Sekcją Spawalniczą Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich w Bydgoszczy w dniu 23.05. 2012r.
1 kal 2kal
 • Uchwała Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW akceptująca modyfikacje siatki godzin na kierunku informatyka i mechatronika o zajęcia obowiązkowe z przedmiotu „Innowacyjność biznesu i finanse firmy” , 11.09.2012
 • Rozpoczęcie zajęć z przedmiotu „Innowacyjność biznesu i finanse firmy” na pierwszym roku informatyki i mechatroniki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; 1.10.2012r.
3kal 4kal

 

frt

 • Ewaluacja Ex-ante kompetencji przedsiębiorczych studentów przystępujących do projektu przez Fundację Rozwoju Talentów z Poznania; XI-XII.2012

5 kal

 • Wspólna konferencją z Urzędem Marszałkowskim pt.: „Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów IV edycja”. W ramach konferencji odbyło się wystąpienie kierownika projektu dr inż. Katarzyny Kazimierskiej-Drobny pt: ”Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”
 • Seminarium Nauka i Biznes pt.: „Postaw na kompetencje” oraz „Prawa własności intelektualnej”. Prelegenci: Kamil Machnik z Akademii Perswazji, oraz Małgorzata Kluczyk rzecznik patentowy z Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej; 6.12.2012r.
 •   Warsztaty: „Pomysł na Patent” dla pracowników naukowych; Wykonawca szkolenia: Firma GROMAR z Łodzi; 7.12.2012r. Temat szkolenia:
  • Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie i prawa pokrewne w kontekście współpracy przedsiębiorstwo-jednostka     naukowa, dr Michał Zalewski UMK
  • Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji, Agnieszka Matuszak, doradca kluczowy ROEFS

6kal

 • Prezentacja projektu przez dr inż. Katarzynę Kazimierską-Drobny na „Forum przedsiębiorców i przedstawicieli nauki – Gospodarka na miarę XXI wieku”; 12.12.2012r; Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce.

7kal

 • Uruchomienie pierwszego naboru na mikrogranty na kooperacyjne prace dyplomowe z przedsiębiorcami z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na patentowanie i zgłoszenie patentowe; 15.12.2012r.
 • Seminarium Nauka i Biznes pt.: „Mikrogranty jako krok ku komercjalizacji”; prowadzący Katarzyna Kazimierska-Drobny – kierownik projektu innowacyjnego; 18.12.2012r.

  8kal

       Cz. II Testowanie Rok 2013

 • Wyniki z pierwszego naboru na mikrograntów na kooperacyjne prace dyplomowe; 15.01.2013r
 • Rozpoczęcie drugiego semestru zajęć z przedmiotu „Innowacyjność biznesu i finanse firmy” na pierwszym roku informatyki i mechatroniki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; luty 2012r .
 • Uruchomienie systemu wymiany informacji www.innowacyjny.ukw.edu.pl; marzec 2013r.9kal

 

 • Seminarium Nauka i Biznes pt.:„Możliwości finansowania, badań, rozwoju i innowacji w ramach POK, POIG oraz programów krajowych”; Prelegent: Ewa Pierucka, Krajowy ekspert ds. oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PO KL priorytet VIII 12.03.2013.
 • Uruchomienie Portalu Komunikacji z Biznesem ImisBiznes; marzec 2013
 • Szkolenie z zakresu wdrażania systemu CMS
 • Prezentacja projektu na konferencji „Nauka i Biznes: RELACJE, INNOWACJE, PRZYSZŁOŚĆ”. 20 marca 2013; Organizator Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UKW.
 • Seminarium Nauka i Biznes pt: ”Przybliżenie obszaru działalności badawczo-rozwojowej firmy Tricomed”; Referent dr inż. Witold Sujka prezes firmy Tricomed z Łodzi; 23.04.2013
 • Konferencja „POKL wczoraj, dziś i jutro” w Toruniu organizowana przez Urząd Marszałkowski WKP, Wojewódzki Urząd Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Regionalne Ośrodki EFS. 14.05.2013

W ramach panelu Transfer wiedzy między sferą nauki i biznesu dwóch pracowników IMIS miało wystąpienia:

  • dr Piotr Kotlarz pt: „Najbardziej znane Starta-up IT„
  • dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny pt: „Mikrogranty jako nowy instrument komercjalizacji wiedzy„

 

 • Prezentacja projektu na Krajowym Forum Partnerskim dla projektów innowacyjnych POKL. Warszawa 15.05.2013.
 • Zajęcia kooperacyjne dla studentów UKW kierunku informatyka i inżynierów firmy ATOS IT Servives Sp. Z o.o.. Zajęcia laboratoryjne pt:” Wprowadzenie do CISCO Adaptive Security Appliance”; Prowadzący z UKW – Piotr Żmudziński; Prowadzący z firmy ATOS – Tomasz Talko, Przemysław Klamrowski, Maciej Szalecki. 29.V.2013
 • Uruchomienie aplikacji web do badania losów absolwentów – atrakcyjne działania na stronie projektu. VI.2013
  http://www.innowacyjny.ukw.edu.pl/badanie-losow-absolwentow/
 • Uruchomienie testów do badania kompetencji przedsiębiorczych – atrakcyjne działania na stronie projektu. VI.2013
  http://www.innowacyjny.ukw.edu.pl/przedsiebiorczych/
 • Zaliczenia i wpisy do indeksów z przedmiotu Innowacyjność Biznesu i Finanse Firmy. VI.2013
 • Ewaluacja Interim kompetencji przedsiębiorczych studentów przystępujących do projektu przez Fundację Rozwoju Talentów z Poznania; VI.2013
 • Przerwa wakacyjna :)

"Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego"

2/POKL/8/D.1.1/2010


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress