Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Pogłębiona diagnoza problemu

Czas realizacji: VI.2011 – II.2012

W listopadzie 2011 roku, na zlecenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Fundacja Rozwoju Talentów prowadziła badania mające określić stopień (nie)dopasowania oferty uczelni wyższych do oczekiwań przedsiębiorców. Przedstawiamy najciekawsze wnioski.

Celem badań było określenie barier współpracy edukacji z biznesem oraz określenie potencjalnych kierunków zmian. Badanie objęło łącznie 229 studentów, doktorantów oraz pracowników dydaktyczno-naukowych, 4 instytucje okołobiznesowe działające przy UKW oraz 28 przedsiębiorców. Popularyzację wiedzy w biznesie nazwaliśmy przedsiębiorczością akademicką. Pod tą nazwą kryły się takie kompetencje jak wdrażanie innowacji, analiza i rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji oraz planowanie i organizacja pracy. Wyniki badań nie są zaskakujące – w przypadku każdej badanej kompetencji oczekiwania pracodawców były wyższe niż poziom reprezentowany przez studentów i doktorantów, różnice sięgały aż 30%. Na pytanie czego najbardziej brakuje studentom i absolwentom kierunków technicznych, 61% pracodawców odpowiedziała „Umiejętności przekuwania wiedzy teoretycznej i nowych pomysłów na praktyczne rozwiązania”. Co trzeci pracodawca ocenił poziom umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce jako niewystarczający, a co czwarty miał wątpliwości co do poziomu ich wiedzy merytorycznej. 91% pracodawców stwierdziło również, że konieczne jest dostosowanie programu studiów do wymagań rynku pracy. Uczelnie również zauważają problem braku dopasowania wiedzy i umiejętności studentów do potrzeb rynku

pracy, jednak to po stronie biznesu wskazują niewystarczającą ilość działań zmierzających do poprawy tego stanu rzeczy. Jak widać, obie grupy patrzą na ten sam problem podobnie – jednostronnie. Zauważają potrzebę działań naprawczych, ale nie na swoim polu. Jak można to zmienić? Odpowiedź nasuwa się sama – poprzez zwiększony kontakt edukacji z biznesem

i usprawnienie komunikacji pomiędzy tymi środowiskami. Obie strony mają sporo do zaoferowania w zakresie zwiększenia zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce:

  1. Pisanie prac dyplomowych przez studentów i doktorantów na zlecone przez przedsiębiorców tematy. Chęć takiej współpracy deklaruje ponad 60% firm, jednak faktycznie realizuje ją mniej niż połowa z nich.
  2. Współpraca z pracownikami dydaktyczno- naukowymi w formie zleconych przez firmy prac naukowo –badawczych, ekspertyz czy analiz. Taką współpracę deklaruje 39% badanych przedsiębiorców, z których aż 75% uważa, że przyczynia się ona do rozwoju ich oferty handlowej, pomaga podążać za rozwojem nowych technologii oraz odpowiadać na potrzeby rynku i klientów zewnętrznych. Szanse na współpracę są spore – wg uczelni aż 90% zaplecza naukowo- badawczego pozostaje niewykorzystane:
  3. Organizacja praktyk i staży. Rynek staży i jego renoma wciąż rośnie dzięki profesjonalnym programom stażowym, jednak praktyki obowiązkowe nie cieszą się dobrą sławą – są zbyt krótkie, źle zorganizowane i, w ponad 90% przypadków, wynagradzane wyłącznie okazjonalnie. Każdy, kto pracuje z instytucjami publicznymi wie, jak powolne mogą być przepływ informacji i tempo działań, którego nie toleruje biznes. Jeśli jednak naszym celem jest wprowadzanie do firmy wypracowywanych na uczelniach innowacji i pozyskiwanie zdolnej kadry, musimy zacząć szukać sposobów na usprawnienie komunikacji ze środowiskiem akademicki – korzyści będą obustronne.

Przedstawione badania wyraźnie wskazują, iż odpowiedzialność za udaną i efektywną współpracę ponoszą wszystkie zaangażowane strony. Jak podają badania PARP w Polsce mało jest działań komplementarnych, angażujących całą społeczność akademicką od studenta do prac. naukowego i przedsiębiorców włącznie. Rozpoznanie potrzeb i możliwości, oraz przeprowadzenie działań, za które odpowiedzialne są zarówno firmy, jak i studenci, uczelnie i instytucje z jej otoczenia mają realną szansę złożyć się na sukces jaki jest rozwój innowacyjnej gospodarki WKP. Bez diagnozy potrzeb poszczególnych ogniw tego łańcucha nie będzie możliwa efektywna współpraca. W pierwszej kolejności istotne byłoby uświadomienie sobie przez wszystkie strony korzyści, jakie niesie współpraca między nimi. To z powodu braku tej świadomości i braku dostrzegania otwierających się dzięki tej współpracy możliwości, strony nie wykazują chęci wspólnego działania.

Do najważniejszych konkluzji z raportów badań własnych i innych wynika iż konieczne jest stworzenie silnych ośrodków akademickich dysponujących wysokokwalifikowaną kadrą oraz nastawionych na rozwój PA, gdyż powszechnym problemem przedsiębiorców WKP zgodnie z Raportem „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w WKP” jest pozyskiwanie specjalistów zawodów technicznych, szczególnie z ICT. Poziom wiedzy i umiejętności praktycznych absolwentów kierunków inż. jest gwarantem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce WKP, a także całego kraju.

ocena-poziomu-wykorzystania-zaplecza

umiejetnosc-wykorzystania-wiedzy-merytorycznej

Raport z pogłębionej diagnozy problemu dostępny:

raport-frt Wyniki, wnioski i rekomendacje dotyczące badania stopnia niedopasowania poziomu przedsiębiorczości wybranych grup studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wikelkiego do potrzeb przedsębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz 2011 Pobierz

 

"Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego"

2/POKL/8/D.1.1/2010


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress