Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Innowacyjność projektu

Wymiar innowacyjności projektu obejmuje wprowadzenie nowych i modyfikacji istniejących elementów, form wsparcia, narzędzi oferowanych w ramach uczelni. Wprowadzenie zmian innowacyjnych ukierunkowane jest na uzyskanie celowych korzyści w postaci nowego podejścia do procesu kształcenia i budowania postaw probiznesowych, poprzez:

  • wzbogacenie siatki godzin o nowe przedmioty,
  • uruchomienie Lokalnej jednostki Cisco Entrepreneur Institute oraz sfinansowanie uczestnictwa w kursie „Starting a buisness”,
  • prowadzenie nowoczesnej metody nauczania: e-learning (interaktywne moduły),
  • prowadzenie bieżącej ewaluacji poziomu kompetencji, umiejętności i wiedzy studentów, co jest działaniem innowacyjnym gdyż wprowadza model stosowany na uczelniach amerykańskich wyszukiwania najzdolniejszych studentów i umożliwienie im prawidłowego rozwoju już w trakcie studiów,
  • wypracowanie algorytmu prowadzenia dyplomów z tematyki zgłaszanej przez firmy (uruchomienie mikrograntów) – realizacja prac dyplomowych na zamówienie,
  • uruchomienie cyklicznych seminariów dla przedstawicieli uczelni wyższych i przedsiębiorców z WKP
  • dofinansowywanie wniosków patentowych,
  • opracowanie portalu do komunikacji z biznesem.

l-3
Proponowany projekt zakłada innowacyjne instrumenty współpracy z przedsiębiorstwami poprzez realizację kooperacyjnych prac dyplomowych oraz doktorskich a także zachęcanie studentów i promotorów do opracowania rozwiązań innowacyjnych m.in. z wykorzystaniem technologii ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Projekt przewiduje komplementarność działań oraz sieciowanie poprzez np. współpracę z AIP, Biurem Karier, portal komunikacyjny z biznesem. Ponadto innowacyjność projektu wynika z wymiaru grupy docelowej, która została rozszerzona od studenta po pracownika naukowego. Główne elementy proponowanego modelu stanowią system naczyń połączonych. Projekty realizowane do tej pory ukierunkowane były na wsparcie jednej z wymienionych grup. Realizowany projekt obejmuje wymiar problemu, który jest znany i zbadany jakkolwiek istniejące instrumenty niwelowania problemu są niewystarczające i nieefektywne. Dotychczasowe działania na UKW w postaci: seminariów, staży, praktyk oraz prezentacji w firmach dają niezadowalające efekty. Zdefiniowane problemy nie są obecnie dostrzegane przez władze uczelni, które nie wykształciły instrumentów do pobudzania PA. Istniejące instytucje wspierające PA jak Biuro karier, AIP nie działają efektywnie, aby zmienić bierną postawę społeczności akademickiej do przedsiębiorczości.

"Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego"

2/POKL/8/D.1.1/2010


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress