Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Upowszechnianie i mainstreaming

Upowszechnianiu będzie podlegać głównie produkt końcowy, a także jego elementy składowe w tym głównie opracowane procedury przyznawania mikrograntów w zakresie pisania prac dyplomowych na zapotrzebowanie przedsiębiorców.

Działania upowszechniające będą obejmowały:

 1. Prezentację projektu i produktów na stronie internetowej www.innowacyjny.ukw.edu.pl. Strona projektu będzie częścią systemu zarządzania wymianą informacji między odbiorcami, użytkownikami projektu. Zbudowanie złożonego systemu zarządzania użytkownikami i treścią jest koniecznej ze względu na:
  • konieczność dotarcia z informacją do możliwie szerokiej grupy użytkowników i odbiorców o różnych oczekiwaniach
  • projekt innowacyjny, w którym testowanie odbywa się na studentach informatyki i mechatroniki, powinien wykorzystywać najnowocześniejsze technologie komunikacji przez Internet (ICT), co jest gwarancją zainteresowania młodych ludzi oraz dynamicznych firm z branży nowych technologii,
  • potrzebę wykorzystania synergii oddziaływania mediów: Internet, TV, terminale mobilne, reklama flash, film,

   Za pośrednictwem strony internetowej odbywać się będzie informowanie na każdym etapie realizacji projektu. Osoby zainteresowane, użytkownicy i odbiorcy będą mieli możliwość umieszczenia komentarzy na forum projektu i produktu
 2. Wydawany będzie biuletyn z realizacji projektu w formie drukowanej broszury oraz flash. Biuletyn będzie zawierał informacje bieżące, wywiady z uczestnikami i trenerami, tzw. success stories, informacje o zrealizowanych kooperacyjnych pracach dyplomowych, wnioskach patentowych, firmach otwieranych w AIP
 3. Zorganizowanie spotkań, seminariów z IP, RST oraz interesariuszami celem prezentacji produktu i jego cech i sposobów wdrażania – grupa zarządzająca będzie brała udział w spotkaniach, aby informować o produkcie oraz zbierać opinie zwrotne by opracowywać kształt końcowy modelu,
 4. Ścisłą współpracę z KPZPiP w celu upowszechnianie produktów wśród przedsiębiorców
 5. Ścisłą współpracę z AIP, Biurem Karier, PTI w celu upowszechniania wypracowywanych produktów na konferencjach spotkaniach organizowanych wspólnie z AIP, Biurem Karier
 6. Rozwijanie współpracy z Urzędem Marszałkowski WKP
 7. Prezentację oraz lekcje próbne z trenerami/warsztaty na Dniach Nauki oraz Drzwiach Otwartych
 8. Udział w lokalnych oraz krajowych konferencjach i seminariach i szkoleniach dot. PA oraz B+R
 9. Wizyty studyjne u beneficjentów projektów innowacyjnych z regionu i kraju przynajmniej
 10. Publikacje w uczelnianych czasopismach (nt. opracowywanego modelu oraz raportów z badań)
 11. Publikacja artykułów sponsorowanych dotyczących projektu w prasie regionalnej
 12. Opracowanie spotów medialnych o wypracowanym produkcie (przygotowanie DVD, na którym prezentowany będzie wypracowywany model oraz jego efekty, nagrania zajęć z trenerami, wywiady z użytkownikami i odbiorcami itp.)
 13. Produkcja i emisja przynajmniej 2 programów telewizyjnych dot. projektu, w trakcie i po zakończeniu pierwszej fazy testowania produktu.
 14. Organizowanie Cyklicznych seminariów „Nauka i Biznes” celem popularyzacji projektu, budowania dobrego klimatu wokół działań podejmowanych w projekcie, pozyskanie ciekawych prelegentów oraz ekspertów.
 15. Udostępnienie i moderowanie platformy do komunikacji z biznesem
 16. Udostępnienie platformy z opracowanymi modułami e-learningowymi wszystkim zainteresowanym przedstawicielom nauki.
 17. Zorganizowanie 3 konferencji upowszechniających pt.”Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjne gospodarki WKP”

Mając na uwadze złożoność produktu oraz koszty jego użytkowania, wdrożenie poszczególnych komponentów będzie włączane do praktyki w różnym stopniu. Mając na uwadze opinie ekspertów, największą wartością dodaną projektu będzie wdrożenie systemu mikrograntów na uczelniach. Dzięki temu rozwiązaniu, prace dyplomowe studentów miałyby przełożenie praktyczne.

"Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego"

2/POKL/8/D.1.1/2010


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress