Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wyniki ewaluacji ex-ante I rocznika 2012/2013

frt-logo
Podsumowanie badania kompetencji studentów
Listopad/grudzień 2012


W ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” na zlecenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadzono badanie poziomu kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów biorących udział w projekcie. Badanie zostało zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2012 roku przez zespół Fundacji Rozwoju Talentów z Poznania.

W badaniu wzięli udział studenci kierunków Informatyka i Mechatronika, studiujący zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Do badania zaproszono 161 osób, łącznie ankiety uzupełniło 155 osób.

W przeprowadzonym badaniu, przedsiębiorczość została określona jako połączenie pięciu kompetencji, czyli umiejętności i przejawianych zachowań:

  • planowanie i organizacja pracy;
  • współpraca w zespole;
  • podejmowanie decyzji;
  • analiza i rozwiązywanie problemów;
  • wdrażanie innowacyjności.

Kompetencje ocenione zostały w skali od 0 do 5.

Skala Opis poziomów kompetencji
0 – 0,99 Umiejętności w tym obszarze nie ujawniają się.
1 – 1,99 Umiejętności w tym obszarze są niewystarczające, konieczne jest podjęcie pracy nad rozwojem tych umiejętności.
2 – 2,99 Istnieje potencjał w tym obszarze, jednakże poziom tych umiejętności jest jeszcze niewystarczający, konieczne jest podjęcie pracy nad dalszym ich rozwojem.
3 – 3,99 Umiejętności w tym obszarze ujawniają się, wskazany jest dalszy ich rozwój.
4 – 5 Umiejętności w tym obszarze są rozwinięte na wysokim poziomie, rekomendowane jest ich pogłębianie oraz zdobywanie nowych.

Z informacji zebranych podczas badania wynika, że najmocniejszą kompetencją studentów biorących udział w projekcie (choć nadal kształtuje się ona na przeciętnym poziomie) jest umiejętność współpracy z innymi. Na podobnym poziomie kształtuje się umiejętność podejmowania decyzji. Rozwoju wymagają kompetencje związane z planowaniem pracy, rozwiązywaniem problemów i wdrażaniem innowacji. Przedsiębiorczość wśród przebadanych studentów kształtuje się na poziomie 3,00. Oznacza to, że grupa ta przejawia umiejętności związane z przedsiębiorczością, jednak wymagają one dalszej intensywnej pracy.

wyniki-ewaluacji-1

Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie poziomu kompetencji przebadanych studentów z oczekiwaniami pracodawców WKP w stosunku do nowo zatrudnianych pracowników. Oczekiwania te zostały zbadane na zlecenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w listopadzie 2011 roku.

wyniki-ewaluacji-2

Zaprezentowane dane wyraźnie wskazują, iż poziom umiejętności studentów na początku ich ścieżki akademickiej znacznie odbiega od oczekiwań pracodawców. Największą rozbieżność obserwujemy w obszarze planowania i organizacji pracy. Biorąc pod uwagę fakt, iż pracodawcy oczekują od nowo zatrudnionych pracowników, iż umiejętność ta będzie u nich wykształcona na stosunkowo wysokim poziomie, jest to kompetencja, na której rozwój studenci powinni zwrócić szczególną uwagę.

Do chwili badania studenci mieli okazję skorzystać z następujących zajęć, których celem było rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych:

  • Innowacyjność w biznesie
  • Autoprezentacja firmy
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Zostań przedsiębiorcą

Uczestnicy wymienionych wyżej zajęć zostali poproszeni o ocenę ich przydatności w rozwoju badanych kompetencji. Poniże wykresy prezentują podsumowanie zebranych opinii.

wyniki-ewaluacji-3

wyniki-ewaluacji-4

wyniki-ewaluacji-5

wyniki-ewaluacji-6

Zajęcia „Autoprezentacja firmy”, zyskały wśród studentów najwyższe oceny. Aż 82% osób, które uczestniczyły w wykładzie uznały go za rozwijający ich umiejętności. Zajęcia „Innowacyjność w biznesie” zostały ocenione jako przydatne lub bardzo przydatne aż przez 81% uczestników tych zajęć. W przypadku pozostałych tematów ich ocena była dla studentów zdecydowanie trudniejsza, jednak pomimo to, połowa z uczestników uznała czas spędzony na zajęciach za przydatny w rozwoju ich umiejętności przedsiębiorczych.


Wnioski

Poziom kompetencji przebadanych studentów odbiega od oczekiwań rynku pracy. Szczególnie dotyczy to umiejętności związanych z planowaniem i organizacją pracy. Studenci Informatyki i Mechatroniki ujawniają umiejętności przedsiębiorcze, ale wymagają one jeszcze dalszego kształtowania, co jednak wydaje się naturalne u osób rozpoczynających dopiero swój rozwój zawodowy. Istniejący potencjał pozwala przypuszczać, że dalsza edukacja i praca nad doskonaleniem kompetencji umożliwi badanej grupie osiągnięcie lub nawet przekroczenie poziomu oczekiwanego przez pracodawców.

"Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego"

2/POKL/8/D.1.1/2010


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress